!! " श्री गणेशाय नमः "!!
Jan 22, 2010


खरच आई .......
खरच का ग आई
सात जन्म असतात का ?
आवडत्या माणसा बरोबर
पुढचा जन्म मागतात का?
प्रत्येक सातव्या जन्मी
मीसात जन्म मागणार आहे ,
तुमच्याच पोटी येण्यासाठी
मी एक तरी तप करणार आहे.........
प्रत्येक पुढचा जन्म
माझीतूच आई व्हाविस ,
अणि जन्म घेण्याआधीच
मला त्याची माहिती असावी.........
तुझ बोट धरून मी
इवली पवल चालेन,
इवली इवली पावल म्हणत
प्रत्येक जन्म तुझ्याबरोबर चालेन.....
ह्या जन्मात तुझ्या डोळ्यात
पाणी मी बघितल आहे,
पण तुला हसवान्या साठी
मला परत जन्म घ्यायचा आहे........
देता असता आला तर
माझ उरलेला आयुष्य दोघाना देइन,
अणि पुढचा जन्म घेई
पर्यंत तुमच्या मनामधे रहिन....
खरच आई .......
कवी : अज्ञात

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


!! आयुष्य !!  

Nov 24, 2009

आज म्हटल आयुष्य विणायला घेउया
जमतय का ते बघुया
वाटल अगदी सोप असेल
रंगसंगती जमून आली की आयुष्यही सुंदर दिसेल

प्रश्न पडला धागे कोणकोणते घ्यायचे
एक दोनच की सगळेच वापरायचे
मग ठरवल फक्त छान छानच धागे घेऊ

एक काय दोन काय सगळेच एकमेकांत विणु

सुरुवात केली वात्स्ल्याच्या धाग्याने
धागा होता फार उबदार आणि मुलायम
म्हटल छान आहे हा धागा
धाग्याने ह्या विण राहील कायम

मग घेतला मैत्रीचा धागा
म्हणता म्हणता ब-याच भरल्या जगा
थोड थोड आयुष्य आकार घेऊ लागलेल
पण अजुनही बरचस विणायच बाकी रहिलेल

एक एक धागा आशेचा, सुखाचा
आणि आनंदाचा घेतला
प्रत्येक धाग्यात तो आपसुकच गुंफत गेला
हळू हळू विण घट्ट होत होती

तरीदेखील कसली तरी कमी मात्र होती
मग घेतला एक नाजुक प्रेमाचा धागा

धागा होता सुंदर आणि रेशमी
धाग्याने त्या आयुष्याला अर्थ आला लागुनी

एक एक घेतला धागा यशाचा, कीर्तीचा
आणि अस्तित्वाचा आयुष्याला
त्यामुळे एक नवा उद्देश्य मिळाला
सगळेच धागे छान, सुंदर आणि प्रसन्न होते


तरीदेखील त्यांच्यातल्या एकसारखीपणाने
मन मात्र खिन्न होते

थोड़े धागे पडले होते
निवांत बसून असेच
म्हटल बघुया तरी ह्यांच्यामुळे
आयुष्य होतय का सुरेख

मग घेतला एक धागा दुक्खाचा एक निराशेचा
एक धागा अपयशाचा आणि एक धागा पराजयाचाहे
चारही धागे विणता एकमेकांमधे
आयुष्याला खरा अर्थ लाभला त्यांच्यामुळे

अपयशाशिवाय यश नाही
दुक्खाशिवाय सुख नाही
पराजयाशिवाय जय नाही
आणि निराशेशिवाय आशा नाही

महत्व पटल आहे सर्व धाग्यांच आज मला
सुंदर सुंदर धाग्यांनिच फक्त मजा नसते आयुष्याला

साध्या सुध्या लोकरीच्या विणकामातही
रंगसंगती ही लागतेच
मग आयुष्य विणतानाच
आपल्याला भीती का वाटते?

सर्व धागे एकमेकांत विणुनच
एक परिपूर्ण आयुष्य बनत
कुठला धागा कुठे, कसा वापरायचा
हे मात्र ज्याच त्याच्यावर असत..........

कवी : अज्ञात

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


खलं खलं शांग आजी माझं काय चुकलं???  

कशाला गं आईनं असं मला माललं..

ललून ललून नाक माझं लाल लाल झालं..

खलं खलं शांग आजी माझं काय चुकलं???

अंगणामध्ये गेले होते बिश्किट खात खात..

टॉमी तिथे बसला होता त्याचा खाऊ खात..

माझ्यातलं थोलं बिश्किट मी त्याला शुद्धा दिलं..

त्याच्या भांड्यातलं थोलं मी ही खाल्लं..

सगल्यांना देऊन खायचं असं आईनीश शांगितलं..

खलं खलं शांग आजी माझं काय चुकलं??


बाबांचा पांधला पांधला रूमाल मला

मिलालात्याच्यावर केचपचा मी लाल सूर्य काढला..

त्यावर मग मी थोडंसं दूध सुद्धा ओतलं..

सांग आता यात माझं असं काय चुकलं..??

रूमाल सगळा लाल लाल ,होता घाण झाला.

.दूध ओतून त्याला मी गोला गोला केला..

कलतंच नाही मला नेमकं काय झालं.

खलं खलं सांग आजी माझं काय चुकलं??

कवी : अज्ञात

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


बाळंतपण झाल्यावर ,धावपळ करतो
औषध घेतो ,चहा,कॉफ्फी आणतो
पैश्याची जुळवाजुळव करतो
....................तो बाप असतो
सगळ्यांना ने आण करतो
स्वयंपाक हि करतो
सिजरीन नंतर बायकोला त्रास नको ,
म्हणून बाळ रडलं तर रात्र भर जागतो
..................................तो बाप असतो
चांगल्या शाळेमध्ये पोरांना टाकायची धडपड करतो
donation साठी उधार आणतो,
वेळ पडली तर हातापाया पडतो
................................तो बाप असतो
कॉलेज मध्ये सोबत जातो,होस्टेल शोधतो
स्वतः फाट्क बनियन घालून
तुम्हाला jeans ची pant घेऊन देतो
...................................तो बाप असतो
स्वतः टपरा mobile वापरून,
तुम्हाला stylish mobile घेऊन देतो
तुमच्या prepaid चे पैसे स्वतःच भरतो
तुमचा आवाज ऐकण्यासाठी तरसतो
....................................तो बाप असतो
lovemarriage करायला कोणी निघाल
तर खूप चिडतो"सगळ नीट पाहिलं का?"
म्हणून खूप ओरडतो"बाबा तुम्हाला काही समजत का?
"अस ऐकल्यावर खूप रडतो
................तो बाप असतो
जाताना पोरगी सासरी,धायमोकळून रडतो
माझ्या चिऊला नीट ठेवा असे हात जोडून सांगतो
..............तो बाप असतो.
कवी : अज्ञात

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


दप्तर - एक कविता  


अडगळीच्या खोलीमधलं, दप्तर आजही जेव्हा दिसतं
मन पुन्हा तरूण होऊन,बाकांवरती जाऊन बसतं
प्रार्थनेचा शब्द अन शब्द ,माझ्या कानामध्ये घुमतो
गोल करून डबा खायला ,मग आठवणींचा मेळा जमतो
या सगळ्यात लाल खुणांनी.गच्च भरलेली माझी वही
अपूर्णचा शेरा आणि ,बाई तुमची शिल्लक सही
रोजच्या अगदी त्याच चुका,आणि हातांवरले व्रण
वहीत घट्ट मिटून घेतलेत,आयुष्यातले कोवळे क्षण
पण या सगळ्या शिदोरीवरंच ,बाई आता रोज जगतो
चुकलोच कधी तर तुमच्यासारखं,स्वतःलाच रागवून बघतो
इवल्याश्या या रोपट्याची,तुम्ही इतकी वाढ केली आहे
हमखास हातचा चुकण्याची सुद्धा,सवय आता गेली आहे
चांगलं अक्षर आल्याशिवाय,माझा हात लिहू देत नाही
एका ओळीत सातवा शब्द,आता ठरवून सुद्धा येत नाही
दोन बोटं संस्कारांचा,समास तेवढा सोडतो आहे
फळ्यावरच्या सुविचारासारखी,रोज माणसं जोडतो आहे
योग्य तिथे रेघ मारून,प्रत्येक मर्यादा ठरवलेली
हळव्या क्षणांची काही पानं,ठळक अक्षरात गिरवलेली
तारखेसह पूर्ण आहे वही ,फक्त एकदा पाहून जा
दहा पैकी दहा मार्क ,आणि सही तेवढी देऊन जा
कवी : अज्ञात

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


उंदिरमामा उंदिरमामा......  

Sep 16, 2009

उंदिरमामा उंदिरमामा......नको तिकडे जाऊ
बाप्पा तुला मारेल त्याचा मोदक नको खाऊ

मोठे मोठे पोट त्याचे सुपासारखे कान
हाता एवढे लांब नाक तरी दिसते छान
पोटाला गुदगुदी त्याच्या नको करत राहू
बाप्पा तुला मारेल त्याचा मोदक नको खाऊ

पिवळे पिवळे धोतर त्याच्या पोटावर नाग
मांडीवर चढू नकोस त्याला येईल राग
पायावर उडया सारख्या मारत नको जाऊ
बाप्पा तुला मारेल त्याचा मोदक नको खाऊ

डोक्यावर मुकुट त्यात आहे बघ हीरा
बाप्पा तुला ओरडेल अरे जपून रहा जरा
पाठीमागे त्याच्या नको फिरत राहू
बाप्पा तुला मारेल त्याचा मोदक नको खाऊ

उंदिरमामा उंदिरमामा......नको तिकडे जाऊ
बाप्पा तुला मारेल त्याचा मोदक नको खाऊ
...........अमरीश अ. भिलारे

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


बाप्पा तुझ्या गाडीचे नाव काय....??  

एक आहे शेपूट आणि चार पाय
बाप्पा तुझ्या गाडीचे नाव काय....??
तुरुतुरु चाले दुडूदुडू भागे
नाही तिला पेट्रोल नाही डिझेल
लागे मोदकावर सारखा एक आहे पाय
बाप्पा तुझ्या गाडीचे नाव काय....??
इकडून जमवी फूले तिकडून जमवी फूले
टणाटण मारी उडया हसती सारी मुले
काय म्हणावं तिच्या डोक्यात तरी काय
बाप्पा तुझ्या गाडीचे नाव काय....??
चार आणले दाणे नी एक रुपयाचे नाणे
बसून बघ कोप-यात खाऊ लागली चणे
इतकुशी असून तुझे वजन घेते कशी
काय बाप्पा तुझ्या गाडीचे नाव काय....??
एक आहे शेपूट आणि चार पाय
बाप्पा तुझ्या गाडीचे नाव काय....??
.........अमरीश अ. भिलारे.

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


ए पोट ढोल्या बाप्पा  

ऐकतोस का रे माझं
ए पोट ढोल्या बाप्पा
तुला आहे का वेळ
जरा मारतोस का गप्पा

काय बाबा तुझी
भलतीच आहे मजा
देवून मोदक तुला
सारे करत आहेत पूजा

ताईच्या लाडवावर
ताव मारत बसशील
तिची डिमांड पूर्ण
करायचा विचार करत असशील

अरे माझ्याकडे बघ
जरा मला किती त्रास होतो
रोज होमवर्क करायचा
खूप कंटाळा येतो

काहीतरी कर असं की
नको होमवर्क, मजा मस्त
भाव नको खावूस असा
२ मोदक घेना जास्त

बघ जमलं तर ५ दिवसांत
दाखव चमत्कार तुझा
केलास होमवर्क बंद
तर शेवटच्या दिवशी तुला चीझ पिझ्झा ......
अमरीश अ. भिलारे.

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


मला पुन्हा तुझ्या प्रेमात पडावंस वाटतंय  


ते एकमेकांत हरवून जाण
एकमेकांना फुलासारखं जपण
रेशमी बंधांना पुन्हा एकदा विणावंस वाटतंय
मला पुन्हा तुझ्या प्रेमात पडावंस वाटतंय
तुझी ती गुलाबी पत्र
ती पुनवेची रात्र
सार सार काही पुन्हा अनुभवावंस वाटतंय
मला पुन्हा तुझ्या प्रेमात पडावंस वाटतंय
तुझा पहिला वहीला स्पर्श
तुला लपवता न आलेला हर्ष
तसंच तू पुन्हा एकदा लाजून दाखवावंस वाटतंय
मला पुन्हा तुझ्या प्रेमात पडावंस वाटतंय
तुझं लाड लाड मला सार जग बक्षिसं देणं
जोषात येऊन मी तुला चांदणं तोडून देणं
स्वप्नांच्या त्या विश्वात मला पुन्हा जगावंस वाटतंय
मला पुन्हा तुझ्या प्रेमात पडावंस वाटतंय
तुझं मला वेडू म्हणून हाक मारण
मी चिडलो की तुझं दिलखुलास हसणं
तुझ्यासाठी पुन्हा एकदा वेड व्हावंस वाटतंय
मला पुन्हा तुझ्या प्रेमात पडावंस वाटतंय
-अनिरुद्ध अभ्यंकर

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


काल चक्र ..!!!  

Jul 22, 2009

पूर नदीला चढतो
तेव्हा मासे फ़िरती नव्या जगातून.
परवश होती किडे मुंगळे
ताव मारती मासे त्यांवर ॥....
---------------------------------
---------------------------------
परंतू जेव्हा पाणी आटे
जमीनीवर तडफ़डती मासे
किडे मुंगळयां मेजवानी रे
काल चक्र हे असेच भासे ॥
*************************
नाती फ़ुलतात पण फ़ुलं नव्हेत
नाती टोचतात पण काटे नव्हेत
कधीतरी भिजवतात नाती कोरडी
जी भिजवत नाहीत कधी ती नातीच नव्हेत.
***************************************
दोन अश्रू निरोपाचे
दोन शब्द समारोपाचे
आंब्या सारखे दरवळती
दोन क्षण सांज भेटीचे !!!
*******************************************
विठ्ठल विटला विटेला
जनांत वोळता जाहला
वारक-यांच्या सोबतीने
गांवोगांव पसरला
*******************************************
वहीतला गुलाब
कध्धी कध्धी फ़ुलत नाही
वळणावरची रजनीगंधा
आजकाल दरवळत नाही.
*******************************************
-सुनिल सामंत

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


प्रेम प्रेम अन् प्रेमच..!!!!!  


गाईचे वासरावरती असते ते प्रेम………
चिमणीचे पिल्लांवरती असते ते प्रेम………
आईचे मुलांवर असते ते प्रेम………
नवरा- बायकोचे एकमेकांवर असते ते प्रेम………
अन् प्रियकराचे प्रेयसीवर व प्रेयसीचे प्रियकरावर असते ते सुद्धा प्रेमच……..
प्रेमाचे प्रकार तसे अनेकच,
पण त्याच्या मागील भावना मात्र एकच…..
आजच्या जीवनात खरे प्रेम तसे क्वचितच मिळते…
खरे प्रेम असावे तरी कसे!!!!!
तर….
खरे प्रेम असावे…..
कमळासारखे, जे पाण्याची साथ कधीच सोडत नाही,
त्याच्याशिवाय ते कधीच उगवत नाही….
खरे प्रेम असावे…..
गुलाबासारखे, जे कोमल आणि सुगंधी जरी असले,
तरी काटयाची साथ कधीच सोडत नाही….
खरे प्रेम असावे…..
आकाशासारखे विशाल व विस्तीर्ण..
कुठेही गेले तरी न संपणारे,
सदैव आपल्या बरोबर असणारे…..
खरे प्रेम असावे…..
पैशाने विकत न घेता येण्यासारखे,
वेळ आलीच तर पैशालाही झुकवण्यासारखे……
कारण…..
प्रेम हा काही खेळ नाही,
टाइम-पास करण्याचा तो वेळ नाही……..

कवी : अद्न्यात

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


कथा एका सागराची !!  

Jul 16, 2009

एकदा काय झालं,एक सरिता रागवली

आपल्या boyfriend ला म्हणाली'

हे रे काय सागर !मीच का म्हणून ?

दर वेळी मीच कामीच का यायचं खाली डोंगरावरून ?

आणायचं रानावनातलं सारं तुझ्यासाठी

दरी बघायची नाहीकडा बघायचा नाही

कशी सुसाट पळत येते मी विरहव्याकुळ, संगमोत्सुक

कधी एकदा तुला गच्च मिठी मारीन

तुझ्यात हरवून , हरपून जाईन

आणि तू वेडा तुझं लक्षच नसतं

कधी सारखा त्या चंद्रिकेकडे टक लावून असतोस.

उसळतोस तिच्यासाठी तुझ्यासाठी पाणी आणते मी

पण तुला भरती येते तिच्यासाठी मी नाही जा !

बोलणारच नाही आता येणारही नाही.

काठावरच्या लोकांना सांगून मोट्ठं धरण बांधीन

थांबून राहीन तिथेच.बघच मग.

सरिताच ती बोलल्याप्रमाणे वागली.

सागर बिचारा तडफ़डला आकसला,

आतल्या आत झुरत गेला.

शेवटी फ़ुट्ला बांध त्याच्याही संयमाचा

उठला ताड ओरडला

दहाड उफ़ाळला वारा पिऊन,

लाटांचं तांड्व घेऊन सुटला सुसाट

सरितेच्या दिशेने

लोक येडे.म्हणाले

'सुनामी आली ! सुनामी

कवी : अद्न्यात

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


" गारवा "  

Jul 13, 2009

त्याला पाऊस आवडत नाही,तिला पाऊस आवडतो.
ढग दाटून आल्यावर तो तिच्या तावडीत सापडतो.
मी तुला आवडते पण पाऊस आवडत नाही,
असलं तुझ गणित खरच मला कळत नाही.
पाऊस म्हणजे चिखल सारा पाऊस म्हणजे मरगळ,
पाऊस म्हणजे गार वारा पाउस म्हणजे हिरवळ.
पाऊस कपडे खराब करतो पाऊस वैतागवाडी
पाऊस म्हणजे गार वारा पाऊस म्हणजे झाडी.
पाऊस रेंगाळलेली कामे पाऊस म्हणजे सूटी उगाच,
पावसामध्ये गुपचुप निसटुन मन जाऊन बसतं ढगात.
दरवर्षी पाऊस येतो दरवर्षी अस होतं

दरवर्षी पाऊस येतो दरवर्षी अस होतं.
पावसावरून भांडण होऊन लोकांमध्ये हसं होतं
पाऊस आवडत नसला तरी ती त्याला आवडते
पाऊस आवडत नसला तरी ती त्याला आवडते.
पावसासकट आवडावी ती म्हणूण ती ही झगडते.
रूसून मग ती निघून जाते भिजत राहते पावसात.
रूसून मग ती निघून जाते भिजत राहते पावसात.
त्याचं तिचं भांडण असं ओल्याचिंब दिवसात. !!!!!!!!!!!

कवी : सौमित्र (अल्बम: गारवा)

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


पाणी आणि मन  

Jun 15, 2009पाण्यात आणि मनात साम्य ते काय?
दोन्ही जर गढूळ असतील तर दोघही आयुष्य संपवू शकतात.
पाण्यात आणि मनात साम्य ते काय?
दोन्ही जर उथळ असतील तर धोक्याच्या पातळी कडेच ओढवतात.
पाण्यात आणि मनात साम्य ते काय?
दोन्ही स्वछ असतील तर जातील तिथे आनंदवनच फुलवतात.
पाण्यात आणि मनात साम्य ते काय?
ग्रीष्म परिस्थितीत दोघेही कोरडेच पडतात
पण पाण्यात आणि मनात मुख्य फरक तो काय?
एकावर बांध घातला तर ते संथ होते, आणि तोच दुसर्‍याला घातला तर ते संत होते.

कवी - अद्न्यात

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


Nov 13, 2008


तुझ्याच आठवांमधुनी सखे
काही श्वास तरंगून गेले
घडा रिताच राहीला आयुष्याचा
अन प्राण कलंडून गेले
हात तुझे ते हातांमधले
एकांती स्मरुनीया गेले
रंग हळवे ते शपथांचे
भासात विरुनीया गेले
आधार वाटणारे तुझे ते डोळे
काल स्वप्नात दिसुनीया गेले
दडपलेले दुःख मनातील
शब्दात उतरुनिया गेले


कवी : अद्न्यात

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post


माझ ब्लॉगविश्व

 

Design by Amanda @ Blogger Buster